Umetnost reciklaže: Egipatski dizajner od đubreta pravi umetnička dela

Smatra da bi deci trebalo držati radionice, kako bi u ranom uzrastu razumeli šta znači prerađivati otpad, kako ga na najbolji način iskoristi i istovremeno zaštiti životnu sredinu

Autor: Srđan Ristić
Calendar 23.11.2022.
  • Podeli:

Da li znate šta se desi kada bacite otpad u kantu ili još gore pored nje? Reciklira se samo 13 odsto otpada koji svi ljudi na planeti prave. 

Ostatak, skoro 90 odsto, završi u prirodi, okeanu i u našoj ishrani.

U svetu koji je sve više zatrpan smećem i otpadom, svako recikliranje je veoma važno. Grafički dizajner iz Egipta je zato našao način kako da od starog papira, stakla, plastike napravi nešto korisno i lepo.

Egipatski umetnik Emad Hamdi Šaban svaki dan pretvara otpad u umetnost. Ovaj grafički dizajner pravi pastu od ostataka papira, kartona i sunđera – koju zatim koristi za stvaranje umetničkih dela, malih poput ukrasa, pa sve do modela kuća.

"Reciklaža je oblik umetnosti, kao i svaka druga vizuelna umetnost. Nadam se da će se ovoj umetničkoj formi posvetiti više pažnje, kako bi ljudi koji imaju talenat za reciklažu bili podstaknuti da proizvode više i pomažu životnoj sredini", kaže Šaban.

Njegov cilj je da inspiriše druge da zaštite životnu sredinu. Navodi da bi deca, od najranijeg detinjstva, trebalo da nauče o značaju prerade otpada.

"Zašto ne bismo više radili sa decom na reciklaži u školama? Možemo da držimo radionice, kako bi u ranom uzrastu razumeli šta znači prerađivati otpad i kako na najbolji način da ga iskoriste i istovremeno zaštite životnu sredinu", ističe egipatski umetnik.

Dok Evropska unija i najrazvijenije zemlje u svetu recikliraju više od 60 odsto svog otpada, na Zapadnom Balkanu situacija je znatno lošija. Hrvatska prednjači sa trećinom recikliranog otpada, dok Bosna I Hercegovina i Srbija recikliraju manje od deset odsto.

Ono što za početak mi možemo, jeste da ne koristimo plastiku za jednu upotrebu i da nikad ne promašimo kantu kada bacamo đubre.

 

  • Podeli: