Šta donosi predlog novog zakona o elektronskim komunikacijama

Veća zaštita potrošača

13.03.2023. 16:21
  • Podeli:
mobilni pixabay-63d6a9131f6a4.webp Foto: Pixabay

Predlogom zakona o elektronskim komunikacijiama, koji je ušao u skupštinsku proceduru, krajnjim korisnicima omogućava se jednostavna i efikasna promena pružaoca usluga pristupa internetu uz prekid u usluzi ne duži od jednog dana.

Obaveštenje o cenama rominga prilikom svakog ulaska u roming zonu

U obrazloženju odredbi predloga zakona, dostupnoj na sajtu Skupštine Srbije, navodi se da se zaštita korisnika odnosi i na sve pojedinačne usluge kada su vezane u pakete, uključujući i terminalnu opremu.

Dodaje se da je potrošač, kod većine odredbi o zaštiti i mikro pravno lice, malo pravno lice i neprofitna organizacija.

Takođe, ističe se da je pružalac komunikacione usluge dužan da u skladu sa mogućnostima, dostavi besplatno obaveštenje o cenama odlaznih i dolaznih poziva, slanja tekstualnih poruka i prenosa podataka u romingu prilikom svakog pojedinačnog ulaska krajnjeg korisnika u novu roming zonu. 

Uvodi se i odredba o izdavanju računa u elektronskom obliku bez potrebe za prethodnim pristankom, ali i osigurava mogućnost krajnjem korisniku da besplatno zatraži izdavanje računa u papirnom obliku. 

Predloženim zakonom uspostavljaju se zajednička pravila za nediskriminatorno postupanje u pružanju usluga pristupa internetu u svrhu zaštitite krajnjih korisnika i istovremenog obezbeđivanja nesmetanog rada internet ekosistema kao pokretača inovacija.

Registracija prepaid korisnika

Dokument koji je u proceduri uvodi registracije pretplatnika javne mobilne komunikacione mreže koji koriste uslugu sa plaćanjem unapred - prepaid, radi sprečavanju zloupotreba elektronskih komunikacija. 

Budući zakon omogućava identifikacije pretplatnika korišćenjem priznatih šema elektronske identifikacije osnovnog nivoa pouzdanosti, i uređuje način na koji operatori prikupljaju i obrađuju podatke o pretplatnicima. 

Navodi se i da u postupku registracije moraju preduzeti mere zaštite od neovlašćenog pristupa podacima o pretplatnicima, a tako i informaciona bezbednost pretplatničkih podataka. 

Predloženim tekstom je veća pažnja posvećena zaštiti građana besplatnim prenošenjem javnih upozorenja od interesa za zaštitu i spasavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast smanjenja rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama. 

Isti regulisani status ima i besplatno prenošenje obaveštenja od interesa za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva.
Pružalac komunikacione usluge između lica koja je zasnovana na korišćenju numeracije ili usluge pristupa internetu je dužan da dostavi besplatno obaveštenje o cenama odlaznih i dolaznih poziva, slanja tekstualnih poruka i prenosa podataka u romingu prilikom svakog pojedinačnog ulaska krajnjeg korisnika u novu roming zonu.

Predlog zakona predviđa da Vlada Srbije putem uredbe predvidi instrumente za smanjenje bezbednosnih rizika povezanih sa uvođenjem mobilnih mreža pete generacije.

  • Podeli: