Konačni rezultati popisa: Izgubili grad veći od Splita, pao broj katolika

Broj katolika je pao za gotovo osam posto. U Vukovaru je manje od 30 posto etničkih Srba.

Autor: Nataša Škaričić 22.09.2022.
  • Podijeli:
Vukovar_svakodnevica_Dubravka Petric  Pixsell-1663839927061.webp Foto: Dubravka Petric / Pixsell

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je konačne rezultate Popisa 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu i materinskom jeziku.

Prema novoobavljenim podacima, od 3.888. 529 stanovnika koji žive u Hrvatskoj, muškaraca je 1.865.129 (48,17 posto), a žena 2.006.704 (51,83 posto).

Nacionalno homogena država

Hrvatska ostaje nacionalno homogena država s čak 3.547.614 Hrvata, odnosno 91,63 posto. 

Članova srpske nacionalne manjine je 123.892, odnosno 3,20 posto i oni su najbrojniji. 

Taj broj je pao za 4,36 posto u posljednjih deset godina, jer ih je 2011. bilo preko 180 tisuća. 

Prema popisu stanovništva prošle je godine u Hrvatskjo bilo 24.131 Bošnjaka, odnosno 0,62 posto od ukupnog stanovništva. 

Mađara je nešto više od 10 tisuća, odnosno 0,27 posto; Roma je 17.980, odnosno 0,46 posto, dok je Talijana 13.763 ili 0,36 posto. 

Manje od 14 tisuća građana, odnosno 0,36 posto izjasnilo se kao Albanci. 

Udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno je manji od 0,30 posto. 

Udio osoba koje su se regionalno izjasnile iznosi 0,33 posto, a osoba koje se nisu željele izjasniti iznosi 0,58 posto.

U Vukovaru ispod 30 posto Srba 

Zanimljivi su podaci i za Vukovar, gdje prema popisu živi 63,02 posto Hrvata, dok je postotak srpske manjine pao ispod 30 posto. U Vukovaru živi 6.890 Srba ili 29,73 posto.

U Hrvatskoj je i dalje najviše rasprostranjena katolička vjera, ali je broj katolika pao za gotovo osam posto. Sada se 3.057.735 stanovnika izjasnilo kao pripadnici katoličke vjere, odnosno 78,97 posto, dok ih je 2011. godine bilo oko 86 posto. 

Pravoslavaca je 3,32 posto ili 128.395 građana.

Muslimana je 50.981, odnosno 1,32 posto. 

Gotovo dva posto (1,86 posto) izjašnjavaju se kao agnostici i skeptici.

Ateisti su sa 3,81 posto u 2011. godine "narasli" do 4,71 posto, odnosno 182.188, koliko ih je popisano prošle godine. 

Prema materinskom jeziku, 95,25 posto osoba izjasnilo se da im je materinski jezik hrvatski, a 1,16 posto osoba izjasnilo se da im je materinski jezik srpski. 

Udio osoba s nekim drugim materinskim jezikom pojedinačno je manji od 1 posto.

Od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske njih 99,24 posto ima hrvatsko državljanstvo, dok je stranih državljana 0,74 posto ili 28 784.

Nestao grad veći od Splita

Prema prvim rezultatima Popisa stanovništva Hrvatska ima 3.888.529 milijuna stanovnika, što znači da smo u proteklih 10 godina izgubili 396.360 stanovnika - više nego što ih ima Split, drugi najveći grad u državi. 

Najveći pad stanovništva, bilježe Vukovarsko-srijemska i Sisačko-moslavačka županija, dok je najmanji pad ostvaren u Gradu Zagrebu, Dubrovačko-neretvanskoj i Zadarskoj županiji.

Također, prema prvom rezultatima, samo tri grada u Hrvatskoj - Zagreb, Split i Rijeka, imaju više od 100.000 stanovnika, a njih samo osam ima više od 50.000 stanovnika. 

U Hrvatskoj su 1.438.423 kućanstva, a stambenih jedinica je 2.350.444. Broj kućanstava smanjen je za 80.615 (5,31 posto), a broj stambenih jedinica povećan je za 103.534 (4,61posto).
  •  

 

  • Podijeli:

Povezano