Džaba silni zakoni: Invalide mnogi poslodavci ne žele da zaposle

Brojne poteškoće prilikom zapošljavanja

Calendar 23.01.2023. 18:55 / UNA-2
  • Podijeli:
invalid_posao-63ce6284ef3c8.webp Foto: Pixabay

Radovan Ristić, predsjednik Gradskog odbora Udruženja invalida Banjaluka kaže za portal UNA da je činjenica da se osobe sa invaliditetom suočavaju sa nekim oblikom diskriminacije prilikom zapošljavanja, uprkos tome što postoji Zakon koji reguliše ovu oblast.

"To je zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida RS. Ima nekih manjkavosti, ali ima i dobrih stvari, ali je problem što se malo radi na promociji tog zakona. Malo radi i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i Ministarstvo rada RS, a sigurno i mi iz organizacije lica sa invaliditetom. Kada bismo prema poslodavcima išli sa nekim pozitivnim stvarima koje taj Zakon nudi, kao što su podsticaji pri zapošljavanju, povrat doprinosa isl. bilo bi više efekta", kaže Ristić za portal UNA.

On kaže da sigurno postoji diskriminacija od strane pojedinih poslodavaca.

"Samo šo vam to niko nikad neće direktno reći. Nego prilikom prijave više radnika za neki posao, poslodavci će se uglavnom prije opredjeliti za zdravu osobu, nego neku sa invaliditetom", smatra Ristić.

Ponavlja da je to više iz neznanja, nego što je u pitanju sujeta.

Na pitanje šta kao društvo možemo da uradimo da podignemo svijest po pitanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Ristić kaže da je za početak samo potrebno unaprediti već postojeći Zakon.

"Na nekih 16 zdravih radnika, on mora da ima zaposlenu jednu osobu sa invaliditetom, a ako nema takvu osobu zaposlenu onda poslodavac mora da plaća penale", kaže Ristić.

Međutim, on ističe da je problem što je taj iznos nizak, tako da se većina poslodavaca odlučuje da plati iznos "penala", radije nego da zaposli osobu sa invaliditetom. I u tom smislu, Ristić smatra da je potrebno povećati iznos penala, kako bi poslodavcima se više isplatilo da zaposle osobu sa invaliditetom.

Dodaje da postoje osobe sa nekom vrstom invaliditeta koje sigurno dobro obavljaju posao za koji su obrazovane i koji se prihvate da rade.

"Imamo puno ljudi koji su zaposleni i samo pozitivna mišljenja možemo imati o zaposlenim osobama sa invaliditetom", kaže Ristić za UNU.

Direktor Centra za ljudska prava Banjaluka Dejan Lučka kaže za portal UNA da su osobe sa invaliditetom kod nas diskriminisane na različite načine, od toga da mnogi, od države do pojedinaca, ne poštuju standarde koji su vezani za nediskriminatoran pristup prema osobama sa invaliditetom, preko toga da nisu izvršena prilagođavanja u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava, pa do toga da mnogi poslodavci direktno ne žele da zaposle osobu sa invaliditetom.

"Nažalost, mnogi ljudi su skloni različitim predrasudama i svjesno stavljaju druge osobe u drugačiji položaj samo zbog određene karakteristike koju imaju ili koju im pripisuju. Ljudi nisu svjesni koliko je ta diskriminacija prisutna, a nažalost, država se ne trudi previše da radi na njenom suzbijanju. Odličan primjer za to je to što ogroman broj ulica npr., naročito u manjim mjestima, nije prilagođen osobama koje se nalaze u kolicima, a takav je slučaj i sa određenim institucijama i mnogim drugim prostorima", kaže Lučka.

Njemu je šokantno u toj analizi bilo da toliki broj poslodavaca jednostavno ne želi da ljude gleda na ravnopravan, nediskriminatoran način i da ne želi da zaposli osobe sa invaliditetom. 

"Džaba nam silni zakoni i potpisani međunarodni instrumenti za zaštitu prava i ljudskih prava, priče o nediskriminaciji i ravnopravnosti kada je očigledno da ih građani ili ne razumiju, ili ne žele da ih razumiju ili ih jednostavno ignorišu ili ih namjerno krše. I tu bi država morala da se ozbiljnije uključi, od konkretne edukacije sve do kažnjavanja kada dolazi do diskriminacije", kaže Lučka za portal UNA.

  • Podijeli: