'Drastično više djece s poremećajima zbog prekomjerne izloženosti digitalnim uređajima'

Trenutno svako drugo dijete u predškolskom uzrastu i svaki četvrti učenik prvog razreda osnovne škole ima govorno-jezičke poteškoće

26.05.2023. 15:30
  • Podijeli:
dete telefon pixaaby-6463a84089ae3.webp Foto: Pixabay

Prekomjerna izloženost ekranima televizora, telefona i drugih uređaja drastično je uvećala procenat djece koja u ranom razvojnom periodu imaju određene oblike poremećaja, rekla je specijalista neuropsihijatrije i subspecijalista psihijatrije razvojnog doba Milijana Selaković.

Selakovićeva je na predavanju u Gradicši o temi "Negativni uticaj prekomjerne izloženosti digitalnim uređajima na psihomotorni razvoj djece", istakla da su djeca danas mnogo više izložena slikama sa ekrana nego što komuniciraju sa roditeljima i okruženjem, ne razvijaju emocionalne odnose, što dovodi do ozbiljnih razvojnih poremećaja.

Ona je ukazala da se s obzirom na ove činjenice postavlja pitanja šta će biti sa novim generacijama u daljoj digitalnoj transformaciji života.

Diplomirani defektolog-logoped i doktor bioloških nauka Katarina Bojović iz Ordinacije "Selaković" navela je da trenutno svako drugo dijete u predškolskom uzrastu i svaki četvrti učenik prvog razreda osnovne škole ima govorno-jezičke poteškoće, što se dovodi u vezu sa prekomjernom izloženosti ekranima digitalnih uređaja.

"Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je da djeca do druge godine uopšte ne bi trebala da dolaze u kontakta sa ekranima digitalnih uređaja, a neka klinička ispitivanja dokazuju da prije treće godine dijete ne treba izlagati ekranima jer se tada razvija funkcionalni govor i u tom periodu treba da oko sebe imaju stvaran, a ne virtuelni svijet", pojasnila je Bojovićeva.

Doktorice Selaković i Bojović dodale su da nakon treće godine upotreba digitalnih uređaja kod djece mora da bude strogo ograničena i kontrolisana od strane roditelja.

Predsjednik gradiškog Udruženja roditelja djece sa autizmom "Duga" Saša Kasagić rekao je da već pet godina sarađuju sa Ordinacijom "Selaković" iz Beograda i organizuju slična predavanja, te da su doktorice Milijana Selaković i Katarina Bojović i ove godine u Gradišci obavile preglede 25 djece sa autizmom i drugim poteškoćama u razvoju.

  • Podijeli: