Oduzeti duhan i cigarete vrijedni preko 50.000 KM

Ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzete robe, prema preliminarnoj procjeni, iznosi oko 53.235 KM

19.03.2023. 11:34
  • Podijeli:
cigarete_foto_UIOBiH-6416dde564206.webp Foto: UIO BiH

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području grada Banjaluke oduzeli su veću količinu duhana i cigareta čija se ukupna tržišna vrijednost procjenjuje na iznos od 53.235 KM.

Ovlaštena službena lica grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja UIO, postupajući u okviru prethodno pribavljenih obavještajnih saznanja izvršili su operativnu provjeru primjene Zakona o akcizama u BiH na teritoriji Grada Banjaluka.

Tom su prilikom na više lokacija kod osam lica pronašli veću količinu akcizne robe namijenjene za nelegalnu prodaju (cigarete i sitno rezani duhan), koja nije bila na propisan način obilježena akciznim markicama UIO.

Ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzete robe, prema preliminarnoj procjeni, iznosi oko 53.235 KM.

Protiv počinilaca opisanih nezakonitosti biće pokrenuti odgovarajući postupci pred nadležnim sudom.

U toku preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti korištena je specijalistička oprema, donirana od strane Ambasade SAD-a u BiH putem Programa EXBS, kao i od strane UNODC-a.

  • Podijeli: