Umjetnost reciklaže: Egipatski dizajner od đubreta pravi umjetnička djela

Smatra da bi djeci trebalo držati radionice, kako bi u ranom uzrastu razumjeli šta znači prerađivati otpad, kako ga na najbolji način iskoristi i istovremeno zaštiti životnu sredinu

Autor: UNA RS
Calendar 24.11.2022.
  • Podijeli:

Da li znate šta se desi kada bacite otpad u kantu ili još gore pored nje? Reciklira se samo 13 odsto otpada koji svi ljudi na planeti prave. 

Ostatak, skoro 90 odsto, završi u prirodi, okeanu i u našoj ishrani.

U svijetu koji je sve više zatrpan smećem i otpadom, svako recikliranje je veoma važno. Grafički dizajner iz Egipta je zato našao način kako da od starog papira, stakla, plastike napravi nešto korisno i lijepo.

Egipatski umjetnik Emad Hamdi Šaban svaki dan pretvara otpad u umjetnost. Ovaj grafički dizajner pravi pastu od ostataka papira, kartona i sunđera – koju zatim koristi za stvaranje umjetničkih djela, malih poput ukrasa, pa sve do modela kuća.

"Reciklaža je oblik umjetnosti, kao i svaka druga vizuelna umjetnost. Nadam se da će se ovoj umjetničkoj formi posvetiti više pažnje, kako bi ljudi koji imaju talenat za reciklažu bili podstaknuti da proizvode više i pomažu životnoj sredini", kaže Šaban.

Njegov cilj je da inspiriše druge da zaštite životnu sredinu. Navodi da bi djeca, od najranijeg djetinjstva, trebalo da nauče o značaju prerade otpada.

"Zašto ne bismo više radili sa djecom na reciklaži u školama? Možemo da držimo radionice, kako bi u ranom uzrastu razumjeli šta znači prerađivati otpad i kako na najbolji način da ga iskoriste i istovremeno zaštite životnu sredinu", ističe egipatski umjetnik.

Dok Evropska unija i najrazvijenije zemlje u svijetu recikliraju više od 60 odsto svog otpada, na Zapadnom Balkanu situacija je znatno lošija. Hrvatska prednjači sa trećinom recikliranog otpada, dok Bosna i Hercegovina i Srbija recikliraju manje od deset odsto.

Ono što za početak mi možemo, jeste da ne koristimo plastiku za jednu upotrebu i da nikad ne promašimo kantu kada bacamo đubre.

  • Podijeli: