Pravila korištenja

Dobro došli na portal unaworld.com ("Portal"). Korištenjem Portala automatski prihvatate važeća pravila korištenja ("Pravila korištenja"). Smatra se da je svaka osoba koja pristupi Portalu u potpunosti upoznata s Pravilima korištenja, da ista razumije i da ih prihvata u cijelosti, te da sadržaj i usluge Portala koristi isključivo za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost u skladu s Pravilima korištenja i pozitivnim propisima. 

Autorska i srodna prava

Svi sadržaji objavljeni na Portalu mogu se koristiti isključivo za lične potrebe i u nekomercijalne svrhe. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Portala – umnožavanje, kopiranje, emitiranje, činjenje dostupnim na bilo koji drugi način, putem bilo kojeg medija, reprodukcija i/ili distribucija sadržaja i/ili korištenje na bilo koji drugi način u komercijalne svrhe bez izričite pisane dozvole Portala, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta Portalu ili bilo kojoj trećoj osobi u skladu s pozitivnim propisima smatra se kršenjem autorskih i srodnih prava, odnosno predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima, u tom slučaju Portal je ovlašten ostvariti zaštitu svojih prava pred nadležnim organima i zahtijeva odgovarajuću naknadu štete. Isto se primijenjuje na sadržaje koje su na Portale postavili ili na kojima imaju pravo partneri i oglašivači ili drugi korisnici Portala.

Postavljanjem bilo kakvih materijala, uključujući posebno bez ograničenja tekstove, fotografije, video snimke, muzička i bilo koja druga autorska djela na Portalu ("Materijal"), posjetitelj daje Portalu ograničeno pravo korištenja, prerade, javnog izvođenja, objave, reprodukcije i distribucije Materijala. Portal ovim ne stječe pravo prodaje ili distribucije Materijala izvan Portala. Dozvola koju dajete je ograničena i oslobođena bilo kakve naknade. Ovdje opisano pravo će prestati u trenutku kada uklonite Materijal s Portala. Posjetitelj postavljanjem Materijala potvrđuje i jamči da je nositelj autorskih i srodnih prava na Materijalu, čime daje privolu da se isti postavi na Portal, da postavljanje Materijala na Portal ne predstavlja povredu autorskih i srodnih prava, kao ni bilo kojih drugih prava trećih lica, te da će nadoknaditi Portalu bilo kakvu štetu koji bi mogla nastati uslijed postavljanja Materijala na Portal.

Portal zadržava pravo da po vlastitom izboru u svakom trenutku izvrši izmjene ili ukloni bilo koji sadržaj ili uslugu na Portalu bez prethodne najave.

Linkovi na druge internetske stranice, oglašivači, komentari posjetitelja

Sve sadržaje i usluge Portala koristite na vlastitu odgovornost i Portal se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Portal nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed nefunkcioniranja Portala, performansi Portala, kao ni za bilo kakvo oštećenje kompjutera, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg posetitelja Portala u vezi s korištenjem Portala, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu od bilo kakvog kršenja sigurnosti, privatnosti ili računalnog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje uključujući, ali se ne ograničavajući na gubitak podataka, kvarove ili neispravnost uređaja. 

Portal se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na vanjske stranice, kao i veza do drugih mrežnih stranica koje kreiraju treće osobe (linkova) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označiti. Portal nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim mrežnim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na internetskim stranicama koje kreiraju treće osobe. 

Isto tako, Portal nije odgovoran za sadržaj oglašivača na Portalu kao ni za bilo kakvu štetu nastalu uslijed oglašavanja bilo koje osobe na Portalu.

Objavljeni komentari posjetitelja Portala predstavljaju osobno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stav Portala. 

Posetitelji preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja nastane kao posljedica njihovih aktivnosti na Portalu.

Na Portalu posetiteljima nije dopušteno:

– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge osobe;
– objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje sadržaja (i) koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, (ii) za koji posetitelj zna ili pretpostavlja da je neistinit ili kojim se povrijeđuju prava drugih osoba, odnosno na bilo koji način može prouzrokovati šteta bilo kojoj osobi, uključujući sadržaj koji je zaštićen autorskim odnosno drugim srodnim pravom, (i) koji sadrži viruse ili slične štetne datoteke ili programe napravljene u svrhu uništavanja, oštećenja ili ograničavanja rada bilo kojeg softvera i/ili hardvera i/ili opreme;
– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja Portala.

Zadržavamo pravo da uklonimo sadržaj koji smatramo neprimjerenim ili koji nije u skladu s Pravilima korištenja i pozitivnim propisima. 

Zaštita privatnosti i cookies

Portal poštuje privatnost svojih posetitelja. Podaci o posjetiteljima neće biti dostupni drugim osobama osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana pozitivnim propisima. Za više informacija u vezi sa zaštitom Vaših osobnih podataka molim Vas pogledajte u dijelu Politika privatnosti. U pogledu pitanja korištenja kolačića molimo Vas da pogledate više u dijelu Politika kolačića.

Izmjene Pravila korištenja

Portal zadržava pravo izmjene i dopune Pravila korištenja u svakom trenutku bez najave. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na Portalu smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.